Pediatrie / Porodnické oddělení

ZÁSTUPCE PRIMÁŘE – dětské oddělení